درخواست فرصت شغلی

نکات مهم قبل از ارسال فرم :

 • تمامی فیلدهای ستاره دار اجباری می باشند.
 • رزومه هایی که به صورت ناقص ارسال شوند مورد بررسی قرار نمی گیرند.
 • تمامی برررسی رزومه ها فقط از طریق سایت انجام میپذیرد و هرگونه تماس تلفنی در رابطه با استخدام قابل پیگیری نمیباشد و مورد بررسی قرار نمیگیرد.

فرم درخواست فرصت شغلی

 • نام و مشخصات فردی

 • انواع فایل های مجاز : jpg.
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • دو نفر از افرادی که دارای شناخت کامل از شما باشند را به عنوان معرف نام ببرید:

 • مشخصات و سوابق کاری گذشته :

 • سوابق تحصیلی مقطع اول :

 • سوابق تحصیلی مقطع دوم :

 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  رزومه خود را بصورت فایل PDF وارد کنید

اسکرول