جشن بزرگ و باشکوه به مناسبت روز کارگر 

به پاس قدردانی از زحمات کارگرانی که در این ۲۳ سال با اراده و تلاش خود باعث رشد و شکوفایی شرکت کارتن محمد دزفول و پویش کاغذ دزفول شدند.

                                                                     به نام خالق رزاق
                               سـرمایه هـای انسانی شـرکت کارتـن محمـد دزفـول و پـویـش کاغـذ دزفـول ؛
بی شک ارج نهادن به زحمـات شما کمتـرین قدردانی از تلاش بی وقفه، بی منت و دلسوزانه شما می باشد.
بدینوسیله روز جهانی کارگر را به شما عزیزان تبریک عرض می کنم، باشد که با هم در جهت آبادانی کشور گام برداریم.
جشن بزرگ و باشکوه به مناسبت روز کارگر – اردیبهشت ۱۴۰۳
اسکرول